Användarvillkor

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller för all tillgång och nyttjande av För alla Unga (”Tjänsten”) som levereras av Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg-Hansa”). Person som registrerat sig och använder Tjänsten benämns nedan som ”Användare”. Genom att registrera ett användarkonto (”Användarkonto”) bekräftar Användaren att denne har läst och förstått Användarvillkoren och accepterar dem i sin helhet. Ett avtalsförhållande föreligger då Användaren registrerat ett Användarkonto. Tjänsten är en webbaserad utbildning med mål att stärka Användarens psykiska hälsa.

Generella villkor för Tjänsten

Användaren kan när som helst avsluta sitt Användarkonto och avtal med Trygg-Hansa i relation till Användarens deltagande i Tjänsten genom att stänga ned Användarkontot på sidan ”Min profil” på Webbsidan. Vid avslutandet av Användarkontot sparas kontot i 30 dagar innan det raderas permanent. Efter 30 dagar går all data förknippad med användaren förlorad och kan ej återställas.

Användaren kan under perioden om 30 dagar återställa sitt konto genom att skicka ett mail till tonarstiden@trygghansa.se​ från den mailadress som använts vid registrering av kontot.

Trygg-Hansa strävar efter att Tjänsten ska vara i drift men lämnar inga garantier för att tjänsten alltid fungerar felfritt. Trygg-Hansa har rätt att när som helst och utan ansvar uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Tjänsten.

Kommunikation

När Användaren registrerar ett Användarkonto accepterar denne att mottaga information kopplat till Tjänsten i form av e-post för kontoåterställning.

Behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvar

Trygg-Hansa behandlar Användarens e-postadress, samt Användarens aktivitet i Tjänsten för att Trygg-Hansa ska kunna identifiera Användaren och för att denne ska kunna använda Tjänstens funktioner, dvs behandlingen är nödvändig för att Trygg-Hansa ska kunna upprätthålla Tjänsten och administrera avtalsförhållandet. Trygg-Hansa behandlar även aktuella personuppgifter för att kunna skicka ett återställt lösenord till Användaren via e-post.

Trygg-Hansa avslutar och raderar de Användarkonton som varit inaktiva under en period om 14 månader.

Trygg-Hansas behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i syfte att fullgöra avtalsförhållandet mellan Trygg-Hansa och Användaren.

Trygg-Hansa kan komma att använda personuppgiftsbiträden som behandlar Användarens personuppgifter för Trygg-Hansas räkning. I sådana fall skrivs biträdesavtal med omfattande krav på den som behandlar uppgifterna så att den tekniska och organisatoriska säkerheten upprätthålls.

Användning av cookies

Tjänstens webbplats använder funktionscookies som är nödvändiga för tjänstens funktionalitet samt analyscookies som ger information om, och för att analysera hur besökare använder tjänsten.

Cookieförteckning

Icke nödvändiga cookies (Analys) placeras efter att samtycke har inhämtats.

Cookienamn: _ga
Utgångstid: 2 år
Typ: Analys
Beskrivning: Används för att urskilja användare för Google Analytics.

Cookienamn: _gid
Utgångstid: 24 timmar
Typ: Analys
Beskrivning: Används för att urskilja användare och lagra slumpmässiga ID:n och information om användare för Google Analytics.

Cookienamn: _gat
Utgångstid: 1 minut
Typ: Analys
Beskrivning: Används för att begränsa antalet anrop om webbplatsen får väldigt mycket trafik.

Cookienamn: _gat_gtag_UA_XXXXXXXXXXX_X
Utgångstid: 1 minut
Typ: Analys
Beskrivning: Används för att begränsa antalet anrop om webbplatsen får väldigt mycket trafik.

Cookienamn: PHPSESSID
Utgångstid: 24 timmar
Typ: Nödvändig funktions-cookie
Beskrivning: Används för att identifiera användarens session och hålla användaren inloggad på tjänsten. Sätts vid inloggning på siten.

Hur man tar bort cookies

För att enbart radera cookies från Tjänsten, se ovan detaljerad förteckning där Användaren kan se vilka cookies som används till vad, samt vad de heter.

För att ta bort cookies ska Användaren följa instruktionen för sin specifika webbläsare. Nedan återfinns länkar till de vanligaste webbläsarna. Tyvärr erbjuder inte alla leverantörer av webbläsare instruktioner om hur man går tillväga för att enbart ta bort specifika cookies om man inte vill rensa hela sin cookiehistorik.

Radera cookies från Google Chrome
Radera cookies från Firefox
Radera cookies från Microsoft Edge
Radera cookies från Opera
Radera cookies från Safari

Länkarna ovan går till respektive webbläsares egna instruktionssidor, över vilka Trygg-Hansa inte har någon kontroll – Trygg-Hansa kan därmed inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i dessa.

Personuppgiftsansvarig är:
Trygg-Hansa Försäkring filial
Fleminggatan 18
106 26 Stockholm

Tel. 0771-111 110

För specifika frågor till Dataskyddsombudet så kan du skriva till dpo@trygghansa.se​.

Kontakt

Vid frågor kring Tjänsten, läs gärna informationen på sidan “Om Satsningen” på Webbsidan. För vidare information eller vid problem med Tjänsten, kontakta oss via sidan “Kontakta oss”.