Utbildning i ungas psykiska hälsa och förallaunga.se (36 min)

Det här är en förberedande utbildning med syftet att du ska få mer förståelse för och konkret kunskap om ungas psykiska hälsa och om psykisk ohälsa. Du får värdefulla råd av Ellen som är kurator på Bris, om hur du tidigt kan identifiera psykisk ohälsa och hur du kan bli en viktig vuxen och stötta en ungdom i din närhet. Du får dessutom även en guidning i hur du kan använda Trygg-Hansas digitala utbildningsverktyg ”För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa” i den vardag du befinner dig i.