Föräldrar och andra vuxna

Viktigt att utbilda ungdomar om psykisk hälsa

Tonårstiden skulle kunna vara den bästa tiden i livet, men vi vet att det också är en tid fylld av utmaningar, pressade situationer, lockelser och frigörelseprocesser. Som ung är det en stor utmaning att veta hur man ska hantera känslor såsom exempelvis stress och oro för framtiden. Det kan vara svårt att avgöra vad som är normala känslor som är en del av livet och som man själv kan ta hand om med rätt kunskap och verktyg, och när man är i riskzonen för psykisk ohälsa. Det kan även vara svårt att veta vart man kan vända sig om man behöver stöd.

Allt för många unga lider av psykisk ohälsa på grund av den stress och press de möter i sin vardag. Idag uppger ungefär hälften av alla 15-åringar att de upplever återkommande psykosomatiska symtom, såsom huvudvärk, oro, magont och sömnsvårigheter. För att möta en av våra största samhällsutmaningar har vi på Trygg-Hansa som ett initiativ inom Avicii Arena utvecklat utbildningen För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa. En kostnadsfri digital utbildning för alla Sveriges högstadieskolor.

Genom att utbilda ungdomar, skolpersonal, föräldrar och andra vuxna i ämnen kopplat till psykisk hälsa, hoppas vi kunna påverka ungdomars möjligheter att hantera och förhålla sig till tonårstiden och dess utmaningar. Många unga känner redan en stor press och stress i skolan så därför handlar utbildningen inte om att prestera utan om att engagera och motivera samt fungera som en ventil. På så sätt vill vi bidra till att ungdomar mår bra och främja en god start på vuxenlivet.

Även för dig som förälder och annan vuxen

Alla tonåringar behöver någon vuxen i närheten som bryr sig och vågar spela roll, speciellt om de hamnar i svårigheter. Ofta är det föräldrar, men det kan också vara en lärare, en idrottsledare, en bonusförälder eller ett syskon. De resurser som finns runt omkring är viktiga då barn och ungdomar utvecklas i relationer där de känner sig trygga och sedda.

Syftet med utbildningen är bland annat att bidra till att fler får ökad kunskap om vad psykisk ohälsa är och inte är samt minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa samt bidra med förståelse för det komplexa i begreppet. Vi vill ge ungdomar kunskap och verktyg för att själva kunna påverka hur de mår, men vi vill också lyfta den viktiga roll vuxna har i ungdomars liv – syftet är inte att ungdomar på egen hand ska ta ansvar för sin psykiska hälsa. Det är kunskap, verktyg och möjlighet att påverka som är det centrala.

Därför är det självklart för oss att För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa även finns tillgänglig för föräldrar och andra vuxna i ungdomarnas närhet!

 

Läs mer om utbildningen efter du skapat ditt konto under: Meny – Om utbildningen.

 

Vill du få hjälp att stärka relationen med din tonåring genom samtal hittar du konkreta tips och övningar på vår sajt Tonårstempen.