Skapa ett konto

Skapa ett lärarkonto

Du som lärare kan välja att skapa ett lärarkonto. Du får samma innehåll som eleverna men också en lärarhandledning med extra information om hur du kan ta dig an materialet och hur det är kopplat till läroplanen.

Fortsätt

Skapa ett lärarkonto