Vi vill utbilda er ungdomar om psykisk hälsa

Tonårstiden skulle kunna vara den bästa tiden i livet, men vi vet att det också är en tid fylld av utmaningar, nya situationer samt press och stress. Som tonåring kanske du även kommer i kontakt med alkohol och eventuellt droger.

Som ung är det ibland svårt att veta hur man ska hantera känslor såsom stress och oro för framtiden. Det kan vara svårt att avgöra vad som är normala känslor, vad som är en del av livet och som man själv kan ta hand om med rätt kunskap och verktyg, och när man är i riskzonen för psykisk ohälsa. Det kan även vara svårt att veta vart man kan vända sig om man behöver stöd.

Allt vanligare att ungdomar mår dåligt

Många av er ungdomar uppger att ni lider av psykisk ohälsa på grund av den stress och press ni möter i er vardag. Idag uppger ungefär hälften av alla 15-åringar att de har ont i huvudet, ont i magen, känner oro och har svårt att sova. För att hjälpa er har vi på Trygg-Hansa utvecklat utbildningen För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa, inom vårt samarbete Avicii Arena. En kostnadsfri digital utbildning för alla Sveriges ungdomar, högstadieskolor och gymnasium, samt för alla som är intresserade såklart.

Ger kunskap om sådant som berör er unga

I För alla unga får ni lära er intressanta saker om kroppen, hjärnan, tonårstiden, känslor och psykiska ohälsa, samt om vad som händer när en dricker alkohol eller tar droger. Ni får möta experter, läkare och ungdomar samt olika organisationer med stor erfarenhet av att arbeta med unga. I utbildningen finns filmer, uppdrag, poddar, ljudfiler, frågespalt med vanliga frågor från unga och mycket annat. Dessutom finns det möjlighet att chatta med Bris kuratorer dygnet runt samt få tillgång till andra vägar till stöd och hjälp.

Verktygen du behöver för att kunna ta hand om dig på bästa sätt

Genom att utbilda er i ämnen kopplat till psykisk hälsa, hoppas vi kunna påverka era möjligheter att hantera och förhålla er till tonårstiden och dess utmaningar. På så sätt vill vi bidra till att ni ungdomar mår så bra som möjligt samt främja en god start på ert vuxenliv. Lycka till med utbildningen!